Ana içeriğe atla

Kısaca ATİD

Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü (ATİD), Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcılığı’na bağlı bir birim olarak 2017 yılı Eylül ayında kurulmuştur. Organizasyon şeması için tıklayınız.

ATİD; TED Üniversitesi’nde üretilen akademik bilgi ve araştırma çıktılarının toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürülmesinde koordinasyon ve destek faaliyetlerini sağlamaktadır.

ATİD’in ana faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:

  • Üniversitenin stratejik araştırma gündemi geliştirme ve politika oluşturma çalışmalarına katkı sağlamak
  • Akademisyenlerin ve öğrencilerin araştırma kapasitesini ve yetkinliklerini geliştirmelerini sağlamak amacıyla, iç fon kaynaklarını yönetmek, dış fon kaynaklarıyla ilgili destek faaliyetlerini sağlamak
  • Üniversitedeki fikri hak süreçlerini yönetmek,
  • Girişimcilik ekosistemine katkıda bulunmak ve bu yönde çalışmalar gerçekleştirmek,
  • Üniversite-sanayi-kamu işbirliği süreçlerini yönetmek ve etkileşimi artırıcı platformlar yaratmak