Ana içeriğe atla

Uluslararası Fonlar

Araştırma-geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin yürütülmesinde uluslararası etkileşimin arttırılması TED Üniversitesi’nin öncelikle hedefleri arasında yer almaktadır. TED Üniversitesi araştırma altyapısını güçlendirmek, seçtiği mükemmelliyet alanlarında araştırma fonlarını çeşitlendirmek ve uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla uluslararası fon sağlayıcı kurum ve kuruluşların programlarından aktif olarak faydalanmaktadır. Yoğun olarak kullanılan uluslararası fon programları Avrupa Birliği Çerçeve Programları (Horizon, Erasmus), Newton-Katip Çelebi Programı ve TÜBİTAK İkili Proje Destekleri’dir.

TEDÜ akademisyenlerinin dahil olduğu uluslararası proje listesi için tıklayınız.