Ana içeriğe atla

Girişimcilik

TED Üniversitesi girişimcilik süreçlerini iki ana eksende yürütmektedir:

  • Sosyal Girişimcilik
  • Teknoloji Odaklı Klasik Girişimcilik

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon ekseni TEDÜ’nün araştırma ve uygulamada seçtiği mükemmelliyet alanlarından biridir ve İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi tarafından yürütülmektedir.

8 Nisan 2016’da kurulan İstasyonTEDÜ, TEDÜ’nün yenilikçi bir şehir üniversitesi olma vizyonu çerçevesinde sosyal inovasyon süreçlerini desteklemeyi amaç edinen çok fonksiyonlu bir üretim alanı olarak ATİD bünyesinde faaliyet göstermektedir. Farklı disiplinlerden ve mecralardan sosyal fayda odaklı işler yapan aktörleri bir araya getiren İstasyonTEDÜ, mevcut sosyal sorunlara yenilikçi çözümler arayan bir fikir laboratuvarı ve sosyal kuluçka merkezidir. İstasyonTEDÜ, TEDÜ’nün aktif bir sosyal aktör olarak gelişmesinde; kurumsal kapasitesini, akademik bilgi birikimini ve öğrencilerinin yaratıcı gücünü hem Ankara ve Türkiye ölçeğinde, hem de küresel ölçekte bir iyi uygulama örneği olarak, pozitif sosyal değişim yaratmak için kullanma vizyonuyla hareket etmektedir.

İstasyonTEDÜ ve çalışmaları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Teknoloji Odaklı Klasik Girişimcilik ekseni ATİD tarafından yürütülmektedir. TEDÜ, girişimcilik ekosisteminin gelişmesinin sosyal, kültürel ve ekonomik ilerleme için vazgeçilmez olduğunun bilincinde bir kurum olarak girişimcilik süreçlerini başlangıçtan büyüme aşamasına kadar desteklemektedir. TEDÜ bu amaçla öğrenci ve akademisyenlerine teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerinin pazara ulaşmasına yönelik gerekli uzman desteğini sağlamaktadır.

TEDÜ, girişimlerin hedefledikleri büyümeyi sağlamada finansa erişimin öneminin bilincindedir. Ekosistemde girişimcilerin yararlanabileceği finans araçları ve farklı seviyelerde yatırım yapan aktörlerin sayısı henüz yeterli seviyede değildir. Bu eksikliği gidermeye katkı vermek için TEDÜ, ülkemizde sayıları oldukça az olan kurumsal teknoloji yatırımcılarından biri olma hedefini de taşımaktadır. Bu amaçla tamamen öz kaynaklarından belli bir bütçeyi girişim sermayesi fonlarının etkinleştirilmesi amacıyla kurulan ve TÜBİTAK TEYDEB ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen 1514 - TechInvesTR Girişim Sermayesi Destekleme Programı’na dahil olmak için ayırmıştır.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirmede; TEDÜ teknoloji transfer ofisi TEDUTECH ile, başvuran 23 üniversite kuruluşu arasından desteklenmeye uygun bulunan 12 üniversite arasında kalmıştır. 9 Eylül 2019 tarihinde T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın TechInvesTR programı kapsamında protokol süreçlerini başlatacağı 5 fon ve bu fonlara katılacak 12 üniversite Kuruluşunun (3 TTO ve 9 Teknopark) listesi kamuoyuna arz edilmiştir.

TechInvesTR programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.