Ana içeriğe atla

Sözleşmeli Araştırmalar

Üniversitemiz ile diğer kurum ve kuruluşlar arasında gerçekleştirilen teknik danışmanlık, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarının yürütülmesi, yeni işbirliklerinin geliştirilmesi ve sürecin hukuki, idari ve mali koordinasyonu ATİD’in görevleri arasında yer almaktadır. TEDÜ’nün diğer kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği sözleşmeli araştırmaların yönetilmesi için Yükseköğretim Kurulu onayıyla 2018 Eylül ayında TEDUTECH (A.Ş.) kurulmuştur.
TEDUTECH’in tek hissedarı TED Üniversitesi olup Yönetim Kurulu aşağıda isimleri verilen öğretim üyelerinden oluşmaktadır:

Sözleşmeli Araştırmalara yönelik süreç akış şeması aşağıda verilmektedir.

Süreç akışında yer alan form ve yazı şablonlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz:

Sözleşmeli Araştırmalar İş Akışı